precizări legale

precizări legale

Site-urile noastre sunt destinate să ofere informații referitoare la compania noastră, produse și alte servicii. Ne străduim să oferim informații dovedite, complete și actualizate, care sunt pregătite cu atenție și actualizate în mod constant. Datele de pe site-urile noastre sunt prezentate numai pentru a furniza informații generale și nu ar trebui să fie tratate ca sfat medical, comercial sau de altă natură. Prin urmare, este imposibil sa fie înaintată o cerere de despăgubire din cauza oricărui prejudiciu, direct sau indirect, legat de folosirea site-urilor noastre și a informațiilor prezentate aici.

În cazul în care site-urile noastre conțin sau se referă la informațiile obținute de la terțe părți, astfel de informații nu ar trebui să fie tratate ca recomandarea noastră. Noi nu suntem în măsură să verificăm corectitudinea sau valabilitatea unui astfel de conținut, astfel, din motive evidente, nu ne putem asuma responsabilitatea pentru el.

Programul, conținutul său, text, grafică, etc sunt protejate de drepturi de autor sau protejate prin alte legi de proprietate industrială. Informăm, de asemenea, că toate numele de produse și celelalte nume marcate în mod corespunzător se află sub protecție juridică de marcă înregistrată. Orice utilizare a acestora, inclusiv copierea, distribuirea și prelucrarea, este permisă numai în măsura conformităţii cu reglementările legale și numai după obținerea aprobării din partea persoanei autorizate.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, în orice moment, conținutul site-urilor noastre.

© BERLIN-CHEMIE AG

You need the Adobe Flash Plugin version 9+ to watch this movie. The Plugin was not detected or is to old. Please update.